HomeOfertaKursy

Kursy

 

Prawo jazdy kategorii AM:

motorowe i lekkie czterokołowce (masa własna do 350 kg, prędkość do 45 km/h, silnik o pojemności do 50 ccm). 

Prawo jazdy kategorii A1:

- motocykli o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,

- motocykli trzykołowych o mocy nieprzekraczającej 15 kW

Prawo jazdy kategorii A2:

- motocykli o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy nieprzekraczającym 0,2 kW/kg oraz niepochodzące od pojazdów o mocy przekraczającej dwukrotność mocy takiego motocykla,

Prawo jazdy kategorii A:

- motocykli

- motocykli trzykołowych o mocy powyżej 15 kW

Podział wiekowy:

kategoria AM - 14 lat,

kategoria A1 - 16 lat,

kategoria A2 - 18 lat,

kategoria A:

a. 20 lat - w przypadku jeżeli osoba, od co najmniej dwóch lat, posiada prawo jazdy kategorii A2. (dla motocykli trzykołowych o mocy powyżej 15 kW granica wieku wynosi 21 lat)

b. 24 lata - w przypadku jeżeli osoba nie posiada prawa jazdy kategorii A2.

 


 

Prawo jazdy kategorii B:

- pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,

- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, jak wyżej oraz z przyczepy lekkiej,

- zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, jak wyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg,

- pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;

Prawo jazdy kategorii B+E:

-  uprawnia do kierowania zespołem pojazdów składającym się z pojazdu określonego w kategorii B (dmc do 3,5 tony) oraz przyczepy, której rzeczywista masa całkowita nie przekracza rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego.

- ponadto kategoria B+E uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) oraz  pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Jednak zespół pojazdów nie może składać się z więcej niż trzech pojazdów.

 


 

Prawo jazdy kategorii C:

- uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kat. C, musi mieć ukończone 21 lat. Dodatkowym warunkiem do uzyskania prawa jazdy kategorii C jest posiadanie kategorii B prawa jazdy.

Prawo jazdy kategorii C+E:

- prawa jazdy uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t łącznie z przyczepą. Posiadacz kategorii prawa jazdy B i C+E posiada również uprawnienia kat. B+E, podobnie jak przy posiadaniu kategorii C+E i D nabywa uprawnienia kategorii D+E. Rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej przez samochód ciężarowy o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40 %. Osoba ubiegająca się o prawo jazdy kategorii C+E musi posiadać kategorię C prawa jazdy.

 


 

Prawo jazdy kategorii T:

- uprawnia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Osoba ubiegająca się o uprawnienia kategorii T musi mieć ukończone 16 lat. W przypadku przystępowania do egzaminu osoby, która nie ukończyła 18 roku życia, konieczna jest pisemna zgoda rodziców. Wózki jezdniowe- Kurs zawodowy kierowców wózka widłowego jezdniowego wraz z wymianą butli gazowej:

Warunki przyjęcia:

- ukończenie 18 lat

- wykształcenie podstawowe

Cel szkolenia:

- celem kursu jest nauka i zdobycie uprawnień do kierowania wózkami jezdniowymi

- kurs kończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia uprawniającego do kierowania wózkami (podnośnikowe, unoszące, naładowne i ciągnikowe) oraz ze względu na typ napędu (spalinowe, elektryczne, gazowe)

Uprawnienia:

- Wydajemy uprawnienia unijne z Certyfikatem Ministerstwa Gospodarki w języku:

- polskim

- niemieckim

- angielskim.


 

Operator żurawia samojezdnego na kategorie uprawnień UDT - II Ż:

Warunki przyjęcia:

- ukończone 18 lat

- zaświadczenie od lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych

Cel szkolenia:

- teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi przeładunkowych oraz do egzaminu UDT dającego uprawnienia dla operatora żurawi przeładunkowych "HDS" bez ograniczeń tonażowych

- kurs kończy się egzaminem przed Komisją Egzaminacyjną UDT, po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymują stosowne uprawnienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001r. (Dz.U. nr 79, poz.849).

 

U nas jeździsz na:

AM-ROMET ZK 50 MANUAL

A1 - YAMAHA YBR 23kW

A2 - SUZUKI GLADIUS 25 kW
A - SUZUKI GLADIUS 50 kW

KIA RIO

KIA RIO - AUTOMAT

RENAULT TRAFIC
MAN 12.240 TGL